specialistische hulp en begeleiding voor kinderen met leerproblemen
leren met plezier

Onze praktijk is gevestigd in de wijk Stadshagen te Zwolle.
We begeleiden kinderen op de basisschool met een leerachterstand.

Ook kinderen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kunnen wij helpen.

Snel leren = leuk leren

Snel leren = leuk leren

Meer leren in minder tijd en toch beter onthouden.
Wie wil dat nou niet?

Zes bijeenkomsten van een uur
Thuisopdrachten met je eigen werk van school.

Meer

OP WEG NAAR........

OP WEG NAAR........

Zit je in groep 8 ?
En wil je alvast aan de slag om goed te leren leren?
Agenda-gebruiken & bijhouden
Focuslezen
Mindmappen  
Woordjes en begrippen leren

Meer

Lezen/ spellen

Lezen/ spellen

Goed kunnen lezen is erg belangrijk voor de schoolloopbaan van je kind. Bij bijna alle vakgebieden komt het terug. Wanneer het leren lezen niet vanzelf gaat kan er meer aan de hand zijn.
.

Meer

Dyslexie

Dyslexie

Bij dyslexie gaat lezen en/ of spellen en mogelijk ook het zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijs niveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde    intelligentie heeft.
.

Meer

Remedial teaching praktijk Van Egeraat

Letterlijk vertaald betekent Remedial Teaching, afgekort RT, “herstellend lesgeven.”

Het is specialistische hulp en begeleiding geven aan kinderen,  bij wie het leren net even iets anders verloopt. RT moet niet verward worden met bijles, waarbij de    leerstof alleen een keer extra wordt herhaald. Met uw zoon of dochter wordt intensief en doelgericht gewerkt om het probleem op te lossen of om te leren hoe hij/ zij met de problemen om moet gaan. Voor meer informatie over Remedial Teaching, verwijzen we u graag naar de website van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)Jonna is lid van de LBRT.

Een belangrijk onderdeel in de begeleiding in het leerplezier. Niets is zo belangrijk. Uw kind is beter in staat zich dingen eigen te maken wanneer het plezier heeft in leren. Als basis nemen wij de lesmethode van school, uw zoon of dochter hoeft dan niet te schakelen. RT-begeleiding en school vullen elkaar aan.  De begeleiding is voor elk kind uniek en wordt altijd met u en bij voorkeur ook met de school afgestemd.