Eindtoets wordt doorstroomtoets

Vanaf  dit schooljaar wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Deze toets zorgt ervoor dat alle leerlingen evenveel kans maken op een plekje op hun vervolgschool naar keuze. De school heeft de keuze uit meerdere eindtoetsen o.a.; Cito, Iep, Route 8. De doorstroomtoets wordt in februari al afgenomen.

Een leerling wordt gedurende de gehele basisschool gevolgd, waardoor al veel bekend is wat de mogelijkheden zijn van de leerling. Naast de toetsresultaten spelen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en eventuele gedrags- of leerstoornissen een rol bij het bepalen van het meest geschikte vervolgonderwijs.

Doorstroomtoets-training

U kunt uw zoon of dochter een speciale doorstroomtoets-training laten volgen. Deze bieden wij niet aan omdat wij vinden dat speciaal oefenen of trainen voor deze toetsen niet wenselijk is.

In een aantal gevallen kunnen wij uw zoon of dochter op het gebied waar extra ondersteuning nodig is wel begeleiden. U kunt hierbij denken aan vak-inhoudelijke onderwerpen of een combinatie met het omgaan met stress, werkdruk en/of faalangst. Op deze manier kan uw kind het geleerde beter toepassen niet alleen voor de doorstroomtoets maar voor zijn verdere schoolloopbaan.