Eindtoets Cito / Iep / Route 8

De eindtoets Basisonderwijs is een toets die leerlingen van het Nederlandse basisonderwijs in groep 8 bijna allemaal verplicht moeten maken. De school heeft de keuze uit meerdere eindtoetsen o.a.; Cito, Iep, Route 8.

De eindtoets is een hulpmiddel voor school om te kijken waar en hoe zij het onderwijs verder kunnen verbeteren. De eindtoets is geen examen waarvoor een leerling kan slagen of zakken.

Een leerling wordt gedurende de gehele basisschool gevolgd, waardoor al bekend is wat de mogelijkheden zijn van de leerling. Naast de toetsresultaten spelen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en eventuele gedrags- of leerstoornissen een rol bij het bepalen van het meest geschikte vervolgonderwijs. Vandaar dat het advies van de school al voor deze eindtoets wordt gegeven.

Eindtoets-training

U kunt uw zoon of dochter een eindtoets-training laten volgen. Deze bieden wij niet aan omdat wij vinden dat speciaal oefenen of trainen voor de Citotoets basisonderwijs niet wenselijk is.

In een aantal gevallen kunnen wij uw zoon of dochter op het gebied waar extra ondersteuning nodig is wel begeleiden. U kunt hierbij denken aan vak-inhoudelijke onderwerpen of een combinatie met het omgaan met stress, werkdruk en/of faalangst. Op deze manier kan uw kind het geleerde beter toepassen niet alleen voor de eindtoets maar voor zijn verdere schoolloopbaan.