Lezen

Wanneer een kind naar groep 3 gaat begint het echte lezen pas. Veel kinderen kunnen dan al een aantal letters lezen en schrijven. In groep 3 leren ze in de eerste helft van het jaar alle letters. De meeste kinderen kunnen rond Kerst al een aardig woordje lezen. Vanaf groep 4 gaat dat leestempo alleen maar omhoog. Er zijn veel kinderen die dat tempo niet geheel bij kunnen benen.

Bij een lees achterstand hoeft er geen sprake te zijn van dyslexie. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, waardoor uw kind niet het gewenste niveau haalt. Denk bijvoorbeeld aan moeite hebben met de klank-tekenkoppeling, te weinig lezen of problemen hebben met het onthouden van de instructies. Met remedial teaching brengen we het probleem in kaart en zorgen we voor begeleiding op maat.

Spelling

Een spellingsachterstand komt vaak voor samen met een leesachterstand. Het kan echter ook zonder leesprobleem voorkomen. Heeft uw zoon/dochter problemen met het onthouden van de regels of past hij/zij de regels juist te veel toe?

Remedial teaching kan het probleem in kaart brengen en begeleiding op maat bieden. Bij spellingproblemen maken we graag gebruik van Taalblobs. Taalblobs is een online oefenprogramma waarin spelenderwijs de spellingregels worden ingeoefend. Zo kan er ook thuis geoefend worden op een leuke manier!

Heeft u vragen neem contact met ons op!