Dyscalculie

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen. Het komt uit het Grieks en Latijn en betekent: slecht kunnen rekenen. Het is een stoornis, die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en het vlot en accuraat oproepen en toepassen van rekenkennis.

Als problemen met rekenvaardigheden veroorzaakt worden door een tekort in het onderwijs of het gevolg zijn van een lage intelligentie, dan wordt er niet gesproken van dyscalculie, maar van een rekenprobleem. Ongeveer 10% van alle kinderen heeft reken problemen en ongeveer 3% van alle kinderen heeft dyscalculie. De grens is soms moeilijk te trekken. Dyscalculie komt ongeveer even vaak voor als dyslexie.

Bij een vermoeden van Dyscalculie is het verstandig het rekenprobleem goed helder te krijgen. Waar zitten de moeilijkheden en hoe kun je het onderwijs daar zo goed mogelijk op afstemmen. U kunt bij RT praktijk van Egeraat terecht voor een dyscalculie-screening. Hiermee kan het rekenprobleem helder in kaart worden gebracht en kunnen we een eventueel verhoogd risico aantonen.

 Reken achterstand

Bij een reken achterstand hoeft er geen sprake te zijn van dyscalculie. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, waardoor uw kind niet het gewenste niveau haalt. Denk bijvoorbeeld aan het niet begrijpen van de instructies, mogelijke faalangst, foute strategieaanpak of het verliezen van het overzicht omdat er teveel manieren op school worden uitgelegd. Remedial teaching kan uitkomst bieden om de rekenachterstand in kaart te brengen en te verminderen.

Jonna is gecertificeerd trainer van Succes met rekenen. Een methodiek die gebruik maakt van stappenplannen in kleur.  Door een vaste aanpak kunnen de meeste kinderen vrij snel zelfstandig met behulp van de stappenplannen ook de moeilijkere sommen maken. Effectief en met meer plezier!

Om de tafels aan te leren maken we graag gebruik van de methodiek van de tafelmethode met stoplichtkaartjes.

Heeft u vragen neem contact met ons op!