Privacyverklaring RT praktijk van Egeraat

RT praktijk van Egeraat, gevestigd aan Randestraat 17, 8043 WX Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens is vastgelegd in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Randestraat 17
8043 WX Zwolle

06 20308014
rtpraktijkvanegeraat.nl

Voor vragen rondom de AVG en onze uitvoering hiervan kunt u mailen naar jonna@rtpraktijkvanegeraat.nl.

Persoonsgegevens

RT praktijk van Egeraat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Hieronder vallen alle gegevens die wij verwerken van leerlingen onder de 16 jaar. U als ouder verleent hiervoor schriftelijke toestemming. Voor het verwerken van gegevens van leerlingen van 16 jaar en ouder is ook de toestemming nodig van de leerling zelf.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RT praktijk van Egeraat gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Boom testcentrum Testresultaten analyseren
Q-global (pearson) Testresultaten analyseren
Taalblobs Spellingverwerkingsprogramma
Garfields count me in Rekenverwerkingsprogramma
Antagonist.nl Internet, Email verkeer
La posta Uitgave nieuwsbrieven
Mijn Superkracht Bijhouden logboek begeleiding en versturen van facturen

RT praktijk van Egeraat maakt gebruik van geautomatiseerde verwerkingsprogramma’s om toetsen te analyseren. Het besluit om hierin wel of niet mee te gaan, nemen we altijd weloverwogen. Wij nemen meer mee in onze diagnostiek dan alleen de cijfertjes die zo´n programma aangeeft.

Bij het verwerken van de testresultaten zorgt RT praktijk van Egeraat ervoor dat niet alle NAW gegevens worden ingevuld. Alleen voornaam, initiaal achternaam, groep en geboortedatum (eventueel bij benadering), overige gegevens zijn niet van invloed op de resultaten en dus voeren wij deze ook niet in. Met alle programma’s heb ik een verwerkingsovereenkomst.

RT praktijk van Egeraat maakt verder gebruik van de service van XS4ALL. Zij waarborgen de privacy van mijn internetgebruik (o.a. virusscanners). De website en mijn email lopen via antagonist.nl. Over de inhoud van de email worden met de betrokkenen schriftelijke afspraken gemaakt over wat wel/ niet via email verstuurd mag worden. U kunt hierbij denken aan het via email versturen van o.a. verslagen en facturen.

Met La Posta hebben wij een gebruikersovereenkomst over het versturen van de nieuwsbrief. Hierin staat hoe La Posta zorg draagt voor de beveiliging van de gegevens die wij invoeren. U kunt via de website u aan en afmelden voor de nieuwsbrief. Eventueel afmelden kan ook onderaan elke nieuwsbrief.

Met Mijn Superkracht heb ik een verwerkingsovereenkomst getekend. Mijn Superkracht heeft een beveiligde omgeving voor alle gegevens en is volledig AVG proof.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Belastingdienst verplicht ons onze gegevens van de afgelopen 7 jaar te kunnen overleggen. Dit betekent dus dat de facturen tot 8 jaar oproepbaar zijn voor de belastingdienst.

De overige gegevens, waaronder verslagen en testresultaten, bewaren wij tot 2 jaar na de laatste begeleiding/ evaluatiegesprek. Hierna worden deze vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming. Alleen met uw schriftelijke toestemming kunnen wij de gegevens delen met bijvoorbeeld school, andere instellingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We maken op onze website alleen gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf op uw computer wordt opgeslagen. Onze cookies zijn alleen functioneel, dat wil zeggen dat ze nodig zijn ter ondersteuning van het functioneren van de website. Wij maken geen gebruik van marketing cookies, er worden dus geen persoonsgegevens of gegevens omtrent uw bezoekgedrag opgeslagen.

Op onze website zijn buttons opgenomen van derden, zoals Facebook, CITO, rekenweb, Studielift en andere websites. Bij het gebruik van deze buttons worden cookies geplaatst die van deze derden zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. In de privacyverklaring van Facebook, CITO, en alle andere websites kunt u lezen wat zij doen met de (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerken.

Cookies verwijderen van uw computer kunt u alleen zelf. Daarnaast kunt u uw browser instellen zodat cookies niet geaccepteerd worden, of om melding te krijgen wanneer u een cookie ontvangt. Cookie-instellingen aanpassen verschilt per browser. U vindt deze instellingen meestal in de browser via termen als ‘opties’, ‘internet options’ of ‘help’.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om wanneer dan ook uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RT praktijk van Egeraat. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken over te dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jonna@rtpraktijkvanegeraat.nl.

Wij nemen dan eerst contact met u op. Dit alles ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RT praktijk van Egeraat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jonna@rtpraktijkvanegeraat.nl.

RT praktijk van Egeraat verkoopt uw gegevens NIET aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wanneer u denkt dat wij ons niet houden aan deze overeenkomst kunt u uw klacht bij ons melden. Wanneer u vindt dat wij ons dan nog steeds niet houden aan de privacywetgeving kunt u een klacht in dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.