Tarieven

Een intakegesprek is gratis en altijd vrijblijvend. Afhankelijk van de informatie uit het intakegesprek beginnen we de eerste begeleidingssessie met toetsen of starten we direct met de begeleiding. Elk traject wordt beschreven in een behandelplan en wordt afgesloten met een evaluatieverslag. Van elke sessie wordt een logboekverslagje gemaakt op Mijn Superkracht. Ouders en evt. leerkrachten kunnen deze inzien in de beveiligde omgeving van Mijn Superkracht.

2021-2022

Intakegesprek Gratis en vrijblijvend
Behandelplan opstellen / verslag schrijven € 50,- per 45 minuten*
Begeleiding € 50,- per les van 45 minuten*
€ 35,- per les van 30 minuten**
Voortgangsgesprekken (tussentijds) € 35,- per 30 minuten**
Dyslexie-screening € 210,- (inclusief verslag)
Dyscalculie-screening € 210,- (inclusief verslag)
Cursussen
Alle Teksten de Baas (begr. lezen) € 250,- (individueel € 350,-)
Op weg naar…. de Brugklas € 95,- (individueel € 195,-)
Snel leren = leuk leren € 279,95 (individueel 350,-)
Actief leren leren € 279,95 (individueel 350,-)
*m.i.v. 1 januari 2022 wordt dit € 52,00
** m.i.v. 1 januari 2022 wordt dit 37,00

De facturen worden aan eind van de maand op Mijn Superkracht klaar gezet. Heb je liever per post een factuur dat kan maar dan komen er €5,- administratiekosten bij.

Onderwijs is vrijgesteld van BTW.

Wanneer de begeleiding niet door kan gaan, dient u dit tijdig aan ons kenbaar te maken (voor 8.30 ’s ochtends). Indien u dit niet doet, berekenen we de les wel door.