Tips op het net voor kinderen

Spelling maar ook taal en rekenen kun je oefenen op www.meesterklaas.nl
Kijk ook eens bij www.dtgeenprobleem.nl

Oefenen met de citovraagstellingen kun je vinden op
www.leestrainer.nl

Extra bladen voor de cursus SNEL LEREN = LEUK LEREN kun je vinden op https://www.studielift.nl